LINE

รายละเอียดแคมเปญ "มาสร้าง BROWN & FRIENDS กัน!"


รายละเอียด

คาแรคเตอร์ที่สามารถใช้ได้ 
คาแรคเตอร์ BROWN & FRIENDS ทุกตัว
 บราวน์ โคนี่ แซลลี่ ช็อกโก ลีโอนาร์ด มูน เจมส์ บอส เจสสิก้า เอ็ดเวิร์ด ปังโย่
 * จะใช้เพียงคาแรคเตอร์ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้

จำนวนรูปและราคา
- จำนวนรูป: 8-40 รูป
- ราคา: 69-179 บาท

รูปแบบสติกเกอร์และอิโมจิ
- สติกเกอร์ภาพนิ่ง สติกเกอร์แอนิเมชัน บิ๊กสติกเกอร์ สติกเกอร์ป๊อปอัพ สติกเกอร์เอฟเฟกต์
- สติกเกอร์ที่สร้างด้วยแอป LINE Sticker Maker
- อิโมจิภาพนิ่ง อิโมจิแอนิเมชัน  *อัพเดต: 1 กรกฎาคม 2565
* อิโมจิตัวอักษร และ อิโมจิตัวอักษร+รูป ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้
"Note:
ครีเอเตอร์สามารถสร้างผลงานชุดใหม่เพื่อร่วมแคมเปญ ""มาสร้าง BROWN & FRIENDS กัน!"" ได้สูงสุด 10 ชุด/คน  *อัพเดต: 1 กรกฎาคม 2565"
* จำนวนสูงสุดนี้จะนับรวมทั้งสติกเกอร์และอิโมจิ
* ผลงานที่เริ่มจำหน่ายก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะไม่ถูกนับรวมใน 10 ชุดนี้
* ถ้าพบว่ามีการจำหน่ายผลงานเกินจำนวนที่กำหนด เราอาจระงับการจำหน่ายผลงานนั้นได้แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการจำหน่ายก็ตาม

พื้นที่จำหน่าย
- ทั่วโลก

ประเทศที่สามารถร่วมแคมเปญ
- ญี่ปุ่น ไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย
* กำหนดการของแคมเปญจะต่างกันในแต่ละประเทศ
ข้อกำหนด
คำที่ต้องมีในชื่อสติกเกอร์
ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องคำที่ต้องมีในชื่อสติกเกอร์ (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
* ข้อความต่อไปนี้จะถูกเพิ่มในคำอธิบายโดยอัตโนมัติ
* สติกเกอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ "มาสร้าง BROWN & FRIENDS กัน!"
* อิโมจินี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ "มาสร้าง BROWN & FRIENDS กัน!"
* แม้ว่าจะไม่ได้ระบุคำที่ต้องมีในชื่อ สติกเกอร์และอิโมจิของคุณจะไม่ถูกปฏิเสธ

ลิขสิทธิ์
- LINE จะแสดงลิขสิทธิ์ของครีเอเตอร์และเจ้าของลิขสิทธิ์คู่กัน
  © ชื่อครีเอเตอร์ © LINE Corporation
    * © LINE Corporation จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)


เกณฑ์การพิจารณา
ข้อบังคับ
ในหนึ่งชุดสติกเกอร์หรืออิโมจิจะต้องมีคาแรคเตอร์ BROWN & FRIENDS จำนวน 8 ตัวขึ้นไป

คำแนะนำ
- สติกเกอร์และอิโมจิต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือการพิจารณาสติกเกอร์และคู่มือการพิจารณาอิโมจิ
- ดีไซน์และการใช้สีจะต้องไม่แตกต่างจากต้นฉบับจนเกินไป (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
- โปรดรักษาจุดเด่นและการตกแต่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และตัวตนของคาแรคเตอร์เอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
   * ไม่คัดลอก ลอกแบบ หรือก๊อปปี้รูปต้นฉบับแล้วนำมาใช้ทำสติกเกอร์
   * ในกรณีที่อ้างอิงจากรูปต้นฉบับ ขอให้ครีเอเตอร์ทำรูปขึ้นมาใหม่ในดีไซน์ที่คิดขึ้นเอง
  
* แคมเปญนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครีเอเตอร์ได้สนุกกับการทำสติกเกอร์และอิโมจิในลายเส้นที่หลายหลาย จึงขอแนะนำให้ทำรูปที่มีความเป็นของตัวเองให้มากที่สุด

ข้อห้าม
- ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์บริษัทอื่น เช่น ทำรูปที่เกิดจากการนำคาแรคเตอร์สองตัวมารวมกัน ใช้คำที่นิยมใช้เฉพาะในอินเทอร์เน็ต
- ห้ามทำสติกเกอร์และอิโมจิที่มี MINI BROWN & FRIENDS เป็นต้นแบบ (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
- ห้ามลอกเลียนหรือลอกแบบคาแรคเตอร์ที่ครีเอเตอร์คนอื่นสร้างขึ้นมาโดยได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องจากเจ้าของสิทธิ์ 
 
 ©LINE ©nagano

- ห้ามทำสติกเกอร์และอิโมจิที่คัดลอกหรือใช้รูปจากสินค้าถูกลิขสิทธิ์ของ BROWN & FRIENDS ที่มีอยู่แล้ว
- ห้ามทำสติกเกอร์และอิโมจิที่ใช้รูปถ่าย (ยกเว้นรูปที่ครีเอเตอร์เป็นคนทำขึ้นมาเอง)
- ห้ามทำลายภาพลักษณ์ของผลงานหรือคาแรคเตอร์อย่างชัดเจน รวมถึงการใช้คำพูดและการแสดงออกที่ต่างจากภาพลักษณ์มากเกินไป
   • มีการแสดงออกที่มีความรุนแรง
     • มีเนื้อหาทางเพศ
     • ใช้คาแรคเตอร์แสดงความคิดแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
     • มีโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาแรคเตอร์
     ปรับเปลี่ยนเพศของคาแรคเตอร์ (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
- ห้ามนำรูปไปลงในสื่อ เช่น นำรูปที่สร้างไปลงในนิตยสาร
- ห้ามจำหน่ายสินค้าเพื่อผลกำไรโดยใช้รูปที่สร้างขึ้น
- ห้ามแจ้งข่าวผ่านรูป ชื่อ หรือข้อความในสติกเกอร์และอิโมจิ
   เช่น เริ่มจำหน่ายวันที่ o เดือน o
- ห้ามกล่าวถึงชื่อบริการอินเตอร์เน็ต แอปรับส่งข้อความนอกเหนือจาก LINE หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงคาแรคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้น
- ห้ามทำสติกเกอร์และอิโมจิที่มีแต่ตัวอักษร (รวมถึงสติกเกอร์และอิโมจิสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สติกเกอร์ชื่อคน)
- ห้ามทำสติกเกอร์และอิโมจิที่ใช้ศิลปะ ASCII (รูปที่สร้างด้วยตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ บนแป้นพิมพ์)
- ห้ามคาแรคเตอร์ไม่มีใบหน้า (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
- ห้ามคาแรคเตอร์มีร่างกายแบบมนุษย์ (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
- ห้ามมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความรักที่มากเกินไป (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
* หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้าม เราจะระงับการจำหน่ายสติกเกอร์และอิโมจิทันที แม้จะเปิดจำหน่ายสติกเกอร์และอิโมจิไปแล้วก็ตาม
- ห้ามออกแบบรูปที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565)


เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ BROWN & FRIENDS
ข้อบังคับ
ช็อกโก
 - เสื้อผ้าและโบว์
ปังโย่
 - ลายบนตัว (ต้องเหมือนลายต้นฉบับ)
เอ็ดเวิร์ด
     - หมวก
บอส (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)
     - สีผิว (สีส้มอ่อนที่ตรงกับต้นฉบับ)

คำแนะนำ
บราวน์และช็อกโก
วาดพร้อมลงสีใบหูและภายในหูให้ต่างสีกัน (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

ข้อห้าม
บราวน์และช็อกโก
     - มีตาขาว (ยกเว้นเป็นแสงสะท้อนของตาดำ)
     - ไม่มีปาก อ้าปาก ปากคว่ำ (เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

ข้อควรระวังอื่นๆ
- สติกเกอร์และอิโมจิจะถูกปฏิเสธหากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขแคมเปญ แม้ว่าเนื้อหาจะไม่มีปัญหาใดๆ ก็ตาม
- ในกรณีดังกล่าว ครีเอเตอร์ต้องแก้ไขสติกเกอร์หรืออิโมจิให้ตรงตามเงื่อนไขแล้วยื่นขอให้พิจารณาใหม่อีกครั้ง
- LINE อาจใช้เวลาพิจารณานานกว่าสติกเกอร์และอิโมจิทั่วไป
- LINE อาจปิดรับสติกเกอร์และอิโมจิเร็วกว่ากำหนด โดยขึ้นอยู่กับจำนวนสติกเกอร์และอิโมจิที่ร่วมแคมเปญ
- ห้ามนำรูปหรือข้อความที่ใช้แล้วในชุดอื่นมาใช้ในการทำชุดใหม่
- ห้ามนำรูปหรือข้อความที่ใช้แล้วในชุดเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก
 เช่น สติกเกอร์ชุดที่มีแต่สติกเกอร์สวัสดี โดยเปลี่ยนแค่คาแรคเตอร์แต่ใช้องค์ประกอบเดิม