LINE

ภาษาไทย
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ DOSI Services โดย LINE NEXT Inc.

วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") คือการแจ้งให้ท่าน ("ท่าน" หรือ "ผู้ใช้") ทราบเกี่ยวกับวิธีการที่ LINE NEXT Inc. (และในกรณีที่ DOSI Services ได้ให้บริการโดยบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LINE NEXT Inc. ("บริษัทย่อยของ LINE NEXT")) บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) เกี่ยวกับ DOSI Services (DOSI Wallet, DOSI Citizen, DOSI Store or GAME DOSI) (ตั้งแต่นี้ต่อไปเรียกรวมกันว่า "DOSI Services")

โปรดใช้เวลาซักครู่ในการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เพื่อที่ท่านจะทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ที่เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดส่งคำขอของท่านโดยใช้ช่องทางสนับสนุนทางออนไลน์หรือทางอีเมล


DOSI Wallet DOSI Citizen DOSI Store GAME DOSI
ช่องทางสนับสนุน https://contact.dosi.world
https://contact-game.dosi.world/
อีเมล dl_dosi_privacy@linecorp.com

 การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเรา ส่งข้อมูลให้กับเรา หรือลงทะเบียน DOSI Services ที่เราเป็นผู้เสนอ ท่านได้รับทราบข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และวิธีการที่ LINE NEXT Inc. (รวมถึงบริษัทย่อยของ LINE NEXT) เช่นเดียวกับผู้แทน และ/หรือตัวแทนของ LINE NEXT Inc. หรือบริษัทย่อยของ LINE NEXT Inc. (เรียกรวมกันในที่นี้ว่า "บริษัท" "เรา" หรือ "ของเรา") เก็บ ใช้ เปิดเผย และใช้ข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัท และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  หากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่สะดวกใจในส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านควรที่จะหยุดเข้าถึงหรือใช้ DOSI Services ทันที

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บโดยบริษัท (ตั้งแต่นี้ต่อไปเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล")

เมื่อท่านใช้ DOSI Services เข้าถึงบริการใดของ DOSI Services หรือทำธุรกรรมใดผ่าน DOSI Services เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูลส่วนตัว) จากท่าน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

หากท่านมิได้ใช้บริการใดที่รวมอยู่ใน DOSI Services บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในตารางด้านล่างในส่วนของบริการที่ท่านไม่ได้ใช้

หมวดหมู่ DOSI Wallet
https://wallet.dosi.world/
DOSI Citizen
https://citizen.dosi.world/
DOSI Store
https://xxxx.store.dosi.world/
GAME DOSI
https://game.dosi.world/
ข้อมูลที่ถูกเก็บจากบริการของบุคคลภายนอก 
• (ลงทะเบียนสำหรับ DOSI Services ผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ (SNS))
ไอดี SNS, ประเภทของ SNS, อีเมล SNS
• (เพื่อเชื่อมต่อ DOSI Wallet กับบริการของบุคคลที่สาม) ตัวระบุบริการ
(เพื่อจัดการชุมชน) Discord ID
ไม่มี Cookie name ไม่มี
ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเมื่อลงทะเบียนสำหรับ DOSI Services • อีเมล, ข้อมูลภูมิภาค, รหัสผ่าน, รูปถ่ายโปรไฟล์ผู้ใช้, ชื่อเล่นโปรไฟล์ผู้ใช้ ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ DOSI Services • ไอดี DOSI
• ที่อยู่ DOSI Wallet, ไอดี Wallet, สถานะบัญชี Wallet, ระดับของบัญชี Wallet account
• DOSI Citizen UID • DOSI Store UID • GAME DOSI UID
ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราขณะใช้ DOSI Services • เบอร์โทรศัพท์, รหัสประเทศ
• (เพื่อการลงทะเบียนเป็นผู้ขายแบบ C2C) ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ Metamask Wallet, Vault Wallet Address
• (เพื่อกรอกแบบฟอร์มรายงานภาษี)
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับแบบฟอร์ม W9 ((U.S. persons), W8(Non US person) เท่านั้น

• (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ DOSI Wallet) ไอดี DOSI Platform, ข้อมูลภูมิภาค, ที่อยู่, ที่อยู่ DOSI Wallet, เบอร์โทรศัพท์, รูปถ่ายโพรไฟล์ผู้ใช้, ชื่อเล่นโพรไฟล์ผู้ใช้
• (เพื่อมอบรางวัล NFT ให้แก่ DOSI Citizen ผู้ชนะกิจกรรม) ที่อยู่ ERC Wallet, ที่อยู่ Kaikas Wallet, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อผู้ใช้ Discord
• (เพื่อระบุตัวและมอบรางวัลแก่ DOSI Ambassador) ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่
• (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ DOSI Wallet)
ไอดี DOSI Platform, ข้อมูลภูมิภาค, อีเมล, ที่อยู่ DOSI Wallet, เบอร์โทรศัพท์, รูปถ่ายโปรไฟล์ผู้ใช้, ชื่อเล่นโปรไฟล์ผู้ใช้
• (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ DOSI Wallet)
ไอดี DOSI Platform, ข้อมูลภูมิภาค, อีเมล, ที่อยู่ DOSI Wallet, รูปถ่ายโปรไฟล์ผู้ใช้, ชื่อเล่นโปรไฟล์ผู้ใช้
ข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านเทคโนโลยีเมื่อใช้บริการ DOSI Services • ประวัติการใช้บริการ, ประวัติการเข้าถึง, ข้อมูลไอพี (IP information), คุกกี้, ข้อมูลอุปกรณ์ (ประเภทและรุ่นของระบบปฏิบัติการ)
• ข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ DOSI ของคุณ เช่น ประวัติการซื้อและการขาย
ข้อมูลที่ถูกเก็บเมื่อส่งคำร้องผ่านช่องทางสนับสนุน • อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (4 หลักสุดท้าย) ข้อมูลในแบบฟอร์มสอบถาม ข้อมูลที่สร้างขึ้นระหว่างการจัดการเรื่องร้องเรียน การติดต่อสื่อสาร เป็นข้อมูลที่คุณให้ทางจดหมายกับเรา รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลที่ถูกเก็บเพื่อการโฆษณาและการตลาด • อีเมล ข้อมูลการใช้งานบริการ เช่น กิจกรรมของระบบ ประวัติการเข้าถึง ตัวระบุออนไลน์ เช่น ที่อยู่ IP และชื่อโดเมน คลิกข้อมูลสตรีม ประวัติการชำระเงิน คุกกี้ ข้อมูลอุปกรณ์ (ประเภท OS และเวอร์ชัน)

เราไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใด ๆ ไว้บนออนไลน์ ธุรกรรมการชำระเงินถูกประมวลผลผ่านบริการชำระเงินของบุคคลภายนอก เช่น "LINE Pay" และ "NAVER Pay" และ "Stripe"

ท่านสามารถตัดสินใจที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เราได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านนั้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของเราต่อท่านหรือต่อผู้อื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจำเป็นที่ต้องให้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในการนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่มีตามสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถให้บริการ DOSI Services ได้ นอกจากนี้ ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ส่งให้เรานั้นมีความครบถ้วน ตรงต่อข้อเท็จจริง เป็นความจริงและถูกต้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอแก่ท่านได้


2. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้เป็นไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมส่งเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน

คุกกี้มักจะถูกเก็บอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ (Hard drive) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน เราใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บจากคุกกี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม (Trends) เพื่อบริหาร DOSI Services และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริการ ด้วยข้อมูลนี้ เราสามารถมอบประสบการณ์ที่เฉพาะบุคคลมากขึ้นให้แก่ท่านในระหว่างที่ใช้บริการ DOSI Services และเราสามารถปรับปรุงคุณภาพของประสบการณ์ดังกล่าวโดยการรับรู้ถึงและมอบคุณลักษณะ และข้อมูลอันเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด รวมถึงการแก้ไขอุปสรรคด้านการเข้าถึง  เราอาจยังใช้คุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีที่รู้จักในนามของ Web bugs หรือ Clear gifs ซึ่งมักอยู่ในอีเมลต่าง ๆ เพื่อช่วยเรายืนยันการที่ท่านได้รับอีเมลของเรา และการที่ท่านตอบกลับอีเมลของเรา

ผู้ให้บริการของเรายังอาจนำคุกกี้ไปอยู่บนฮาร์ดไดร์ฟของอุปกรณ์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลที่จะให้ความรู้แก่เราและผู้ให้บริการของเราในแง่มุมที่แตกต่างไป เช่น ลักษณะการใช้บริการ DOSI Services ของท่าน ผู้ให้บริการของเราอาจวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้เราเข้าใจความสนใจของท่านใน DOSI Services มากขึ้น และตอบสนองต่อความสนใจดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

โปรดทราบไว้ว่าข้อมูลที่ถูกเก็บโดยการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอาจเชื่อมโยงไปยังและรวมเข้ากับข้อมูลอื่นรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เราทำการประมวลผล  ข้อมูลที่ถูกเก็บโดยการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอาจถูกใช้เพื่อช่วยเหลือเราในการ (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (รวมถึงภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย) (2) ตรวจจับกิจกรรมทางบัญชีที่ไม่ปกติ น่าสงสัย หรือที่น่าจะเป็นการฉ้อฉล และ (3) ประเมินและปรับปรุง DOSI Services และแคมเปญโฆษณา

บริษัทของเราและผู้ให้บริการใช้ pixel ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรวบรวมเว็บบล็อกที่จัดหาโดยMetaเพื่อให้ข้อมูลค่ะ พิกเซลจะรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ และข้อมูลนี้จะรวบรวมในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุบุคคลได้

ท่านสามารถเลือกที่จะปิดการทำงานของคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการ DOSI Services ในส่วนซึ่งกำหนดให้ต้องมีการใช้งานคุกกี้

ด้านล่างเป็นประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ และการสนับสนุนการทำงานโดยคุกกี้ หากท่านมิได้ใช้บริการใดใน DOSI Services หมวดหมู่คุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นจะถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน

• คุกกี้ที่จำเป็น -- คุกกี้เหล่านี้ทำให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ดำเนินการได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ใช้เว็บไซต์ได้โดยการทำให้การทำงานพื้นฐานดำเนินการได้

DOSI Wallet, Home
DOSI Citizen, DOSI Store
GAME DOSI
ชื่อคุกกี้ ระยะเวลา ลักษณะ ชื่อคุกกี้ ระยะเวลา ลักษณะ ชื่อคุกกี้ ระยะเวลา ลักษณะ
DOSI_SES 1 ปี คุกกี้นี้ถูกใช้ในการพิสูจน์ตัวตนไปจนถึงการอนุญาตให้เข้าถึงบริการ DOSI_SES 1 ปี คุกกี้นี้ถูกใช้ในการพิสูจน์ตัวตนไปจนถึงการอนุญาตให้เข้าถึงบริการ DOSI_SES 1 ปี คุกกี้นี้ถูกใช้ในการพิสูจน์ตัวตนไปจนถึงการอนุญาตให้เข้าถึงบริการ
DOSI_CHK 1 ปี คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อยืนยันเวลาหมดอายุของรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงแบบ Access token DOSI_CHK 1 ปี คุกกี้นี้ใช้เพื่อตรวจสอบเวลาหมดอายุของโทเค็นการเข้าถึง DOSI_CHK 1 ปี คุกกี้นี้ใช้เพื่อตรวจสอบเวลาหมดอายุของโทเค็นการเข้าถึง
CC 1 ปี คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อเก็บตัวเลือกคุกกี้ของผู้ใช้ CC 1 ปี คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อเก็บตัวเลือกคุกกี้ของผู้ใช้ CC 1 ปี คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อเก็บตัวเลือกคุกกี้ของผู้ใช้

• คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ -- คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถิติการใช้เว็บไซต์โดยปราศจากการระบุตัวผู้เข้าชมเว็บไซต์รายบุคคล
เราใช้ "Google Analytics" เป็นเครื่องมือเพื่อศึกษาว่าผู้ใช้เข้าชม DOSI Services บ่อยเพียงใด หน้าใดบ้างที่ผู้ใช้เข้าชมเมื่อผู้ใช้เข้าชม DOSI Services และเว็บไซต์อื่นใดที่ผู้ใช้ได้ใช้ก่อนที่จะเข้ามาสู่ DOSI Services  เราใช้ข้อมูลที่เราได้จาก Google Analytics เพื่อปรับปรุง DOSI Services เท่านั้น  Google Analytics เก็บเฉพาะที่อยู่ไอพีที่ถูกกำหนดแก่ท่านในวันที่ท่านเข้าชม DOSI Services แทนการเก็บชื่อหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น เราไม่ได้รวมข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านการใช้ Google Analytics กับข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ แม้ว่า Google Analytics ได้ฝังคุกกี้ถาวรบนเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อระบุตัวท่านในฐานะผู้ใช้ที่เคยเข้าชม DOSI Services แล้วในครั้งถัดไปที่ท่านเข้าชม DOSI Services โดยคุกกี้นี้สามารถถูกใช้โดย Google แต่เพียงผู้เดียว  ความสามารถของ Google ในการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเข้าชม DOSI Services ของท่านนั้นถูกจำกัดโดยข้อกำหนดการใช้งาน (Google Analytics Terms of Use) และนโยบายความเป็นส่วนตัว Google (Google Privacy Policy) ท่านสามารถห้ามไม่ให้ Google Analytics จดจำท่านในการกลับมาเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยการปิดการทำงานของคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่าน โดยกดที่นี่

ชื่อคุกกี้ ระยะเวลา ลักษณะ
_ga, _ga_XXXX 2 ปี คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อแยกความแตกต่างของผู้ใช้บนเว็บไซต์ คุกกี้นี้คำนวณผู้เข้าชม เซสชัน (Session) ข้อมูลแคมเปญ และติดตามการใช้เว็บไซต์เพื่อการรายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์
_gat 1 นาที คุกกี้นี้จำกัดข้อเรียกร้องของผู้ใช้
_gid 1 วัน คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อแยกความแตกต่างของผู้ใช้บนเว็บไซต์ คุกกี้นี้ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้เข้าชมและช่วยในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกเก็บรวมถึงจำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าต่าง ๆ


3. การปรับเบราว์เซอร์

คุกกี้ที่จำเป็นจะไม่สามารถถูกปิดการทำงานได้ อย่างไรก็ตามท่านสามารถถอนความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ได้ไม่ว่าเวลาใด โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์  หากท่านเลือกที่จะปิดการทำงานคุกกี้ทั้งหมด (นอกจากคุกกี้ที่จำเป็น) โปรดทราบว่าบริการ DOSI Services อาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็น

วิธีการในการบริหารจัดการคุกกี้บนเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยม

Opera

พื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์อื่น โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น


4. วัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

นอกจากในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องให้ความยินยอม เราทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้บริษัทอาจเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:


ก. เพื่อให้บริการ DOSI Services: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการ DOSI Services แก่ท่านตามข้อกำหนดการบริการของบริการ DOSI Services ใด ๆ ที่ท่านเลือกใช้ เพื่อยกตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อทำให้ท่านสามารถเข้าถึง DOSI Services ได้
 • เพื่อนำเสนอบริการ DOSI Services โดยปราศจากการรบกวนและราบลื่นแก่ท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอัพเกรดซอฟต์แวร์ และการปรับปรุง DOSI Services)
 • เพื่อประกันว่า DOSI Services ทำงานอย่างเหมาะสม
 • เพื่อบริหารเว็บไซต์ของเราและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • เพื่อทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการบัญชีของท่าน และ/หรือ
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการ DOSI Services

ข. เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อกำหนดการบริการ DOSI Service ที่ท่านใช้บริการและข้อตกลงอื่น: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการบริการ DOSI Services

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อตกลงอื่นกับผู้ใช้ (เรียกรวมกันว่า "นโยบาย") เช่นเดียวกันกับข้อตกลงกับบุคคลภายนอก  เพื่อยกตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

• เพื่อตรวจจับ ป้องกัน ตรวจสอบ หรือรายงานการละเมิดนโยบายหรือการละเมิดนโยบายที่อาจเกิดขึ้น หรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย
• เกี่ยวกับข้ออ้าง การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการร่างและการตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมเอกสารธุรกรรม การขอคำแนะนำทางกฎหมาย และการสนับสนุนการระงับข้อพิพาท) และ/หรือ คุ้มครองและบังคับใช้สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาและตามกฎหมายของเรา
• เพื่อคุ้มครองเราและการดำเนินการของเรา หรือของผู้ให้บริการของเรา
• เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และทรัพย์สินของเราและของผู้ให้บริการของเรา
• เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพ หรือความสูญเสียทางการเงิน หรือความเสี่ยงอื่นใดต่อเรา ผู้ให้บริการใด ๆ ของเรา หรือปัจเจกบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ DOSI Services
• เพื่อทำให้เราสามารถดำเนินมาตรการเยียวยาทั้งหลายที่มีหรือจำกัดความเสียหายที่เราหรือผู้ให้บริการของเราอาจประสบ และ/หรือ
• เพื่อบังคับใช้นโยบาย

ค. เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อฉล: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อฉลบัญชี DOSI Services ของท่าน เพื่อยกตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

• พื่อป้องกันการใช้ DOSI Services โดยไม่มีอำนาจ/โดยฉ้อฉล
• เพื่อป้องกัน ตรวจจับและตรวจสอบอาชญากรรมและวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงทางการค้า และทำการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเก็บค่าบริการ หรือการฉ้อฉล และ/หรือ
• เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเมื่อท่านทำการสอบถามหรือสั่งการเรา

ง. เพื่อปกป้องสิทธิและข้อมูลของท่าน และเพื่อคงไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของบริการ DOSI Services: ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี DOSI Services ของท่าน เรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน กิจกรรมของท่านบนบัญชีผู้ใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:.

• เพื่อป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการหลบหลีกมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบจากกิจกรรมดังกล่าว
• เพื่อทดสอบ วิเคราะห์ หรือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการทางเทคนิคและมาตรการทางองค์กร (ซึ่งกระทำเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เราหรือผู้ให้บริการของเรา (รวมถึงผู้รับจ้างบุคคลภายนอกตามที่จะระบุต่อไป) และ / หรือ
• เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และทรัพย์สิน

จ. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด  เพื่อยกตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

• เพื่อตอบกลับคำขอที่ได้รับการยืนยันแล้ว เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางอาญา (เช่น หมายศาล คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกัน) หรือกิจกรรมผิดกฎหมายที่มีการกล่าวหา หรือกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เราหรือผู้ให้บริการใดของเราหรือท่านต้องประสบกับการดำเนินการทางกฎหมายหรือความรับผิดทางกฎหมาย
• เพื่อดำเนินการตามกฎ กฎหมาย ระเบียบ ประมวลหลักปฏิบัติ หรือแนวทางที่ใช้บังคับที่ออกโดยหน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งผูกพันเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบกลับคำร้องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล และจัดทำการตรวจสอบบัญชี การสอบทานธุรกิจ และการสืบสวนสอบสวน) และ/หรือ
• เพื่อตอบกลับคำขอจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานรัฐบาลนอกประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของท่าน

ฉ. เพื่อมอบบริการสนับสนุนลูกค้าแก่ท่าน: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ท่านติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้า (Customer Support team) ของเรา ด้วยประเด็นที่เกิดจากบัญชีของท่าน หรือการที่ท่านใช้บริการ DOSI Services  เพื่อยกตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

• เพื่อตอบกลับคำถามและสนับสนุนความต้องการ และเพื่อสนองคำขอที่ท่านอาจส่งให้กับเรา
• เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับ DOSI Services และเพื่อติดต่อท่านเมื่อจำเป็น
• เพื่อส่งข้อมูลด้านการบริหารงานให้แก่ท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย หรือประกาศอื่นเกี่ยวกับบริการ DOSI Services และ/หรือ
• เพื่อมอบบริการสนับสนุนลูกค้าให้แก่ท่าน

ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ DOSI Services: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าใจว่าสินค้าและบริการ DOSI Services ของเราถูกใช้อย่างไรและเพื่อช่วยให้เราปรับปรุง DOSI Services และพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อยกตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

• เพื่อปรับให้ประสบการณ์ของท่านมีความเฉพาะบุคคลมากขึ้นโดยการแสดงเนื้อหาที่ถูกปรับให้เข้ากับความสนใจของท่าน
• เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของ DOSI Services ใหม่ หรือสินค้าอื่นที่นำเสนอโดยเรา
• เพื่อทำให้ท่านสามารถเข้าร่วมการศึกษาวิจัยการใช้งานผลิตภัณฑ์ แบบสอบถาม และการทดสอบผลิตภัณฑ์
• เพื่อรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับ DOSI Services
• เพื่อจัดทำการวิจัยและการวิเคราะห์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบและการปรับปรุงบริการ DOSI Services และ/หรือ
• เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณลักษณะสำคัญ หรือบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DOSI Services

ซ. เพื่อขายสินค้าของเราแก่ท่าน: เราอาจส่งข้อความทางการตลาด (เช่น อีเมล หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา เพื่อส่งการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อมอบข้อเสนอส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน การทำการตลาดของเราจะเป็นไปตามความต้องการด้านการโฆษณา/การตลาดที่ท่านได้กำหนดไว้ และตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้ทำได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนโยบายการตลาดของเราได้ที่นี่)

ฌ. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม หาก (1) วัตถุประสงค์นั้นได้ถูกเปิดเผยแก่ท่านก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกเก็บ หรือ (2) ท่านยินยอมสำหรับการใช้ดังกล่าว ในบางครั้งและตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราอาจขออนุญาตจากท่านในการให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง หรือให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บหรือแตกต่างไปจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้  หากท่านเลือกที่จะจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะสำคัญบางอย่างของ DOSI Services ได้


5. การจำหน่ายหรือการเปิดเผยอื่นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักแล้ว เราไม่ขาย ให้เช่า ปล่อย เผยแพร่ ทำให้พร้อมใช้งาน โอน แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ถ่ายทอด หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เปิดเผย") ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ถูกพิจารณาโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ทำได้ ภายใต้ข้อห้ามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อนี้จะไม่เป็นการตัดสิทธิของเราในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น (รวมถึงหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบอำนาจอื่น) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หาก:

• มีความจำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อกำหนดใน DOSI Services
• กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติหรือด้วยเหตุแห่งประโยชน์สาธารณะ
• มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามการสืบสวนสอบสวน หมายศาล หมายเรียก หรือ หมายนัด ไม่ว่าจะเป็นในทางแพ่ง ทางอาญาหรือตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
• มีความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพ
• มีความจำเป็นในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมถึงการใช้หรือเป็นข้อต่อสู้ต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
• ท่านได้ให้ความยินยอม หรือ
• สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้

เราอาจจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทย่อยของ LINE NEXT ใด ๆ หากบริษัทย่อยของ LINE NEXT นั้นได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการจ้างโดยเราให้ให้บริการส่วนใดของ DOSI Services เราจะจัดให้บริษัทย่อยของ LINE NEXT นั้นยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้:

• เปิดเผยให้แก่สถาบันการเงินที่เราเป็นพันธมิตรในการประมวลผลการชำระเงินที่ท่านได้ให้อำนาจ
• เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายใต้สัญญา ที่ได้ช่วยให้บริการ DOSI Services หรือช่วยในการดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งของเรา ("ผู้รับจ้างบุคคลภายนอก") ในกรณีดังกล่าว เราอาจดำเนินขั้นตอนเพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างบุคคลภายนอกแต่ละรายยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงการจัดทำการประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้รับจ้างบุคคลภายนอกนั้นอย่างเพียงพอ การกำหนดข้อกำหนดเรื่องการรักษาความลับในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างบุคคลภายนอกนั้น และการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม สัญญาของเรากำหนดให้ผู้รับจ้างบุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้ข้อมูลของท่านเกี่ยวกับบริการที่ผู้รับจ้างบุคคลภายนอกนั้นดำเนินการให้กับเราเท่านั้น และห้ามผู้รับจ้างบุคคลภายนอกขายข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นใด  ตัวอย่างของประเภทผู้รับจ้างบุคคลภายนอกที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยในบางครั้งบางคราว (นอกจากกรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้น) รวมถึงผู้รับจ้างบุคคลภายนอกที่ให้บริการตามประเภทบริการดังต่อไปนี้:

   ◦ การตรวจจับการคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
   ◦ การประมวลผลการชำระเงิน
   ◦ การเฝ้าสังเกตธุรกรรม
   ◦ การรับฝากทรัพย์สิน (Custody)
   ◦ การสนับสนุนลูกค้า
   ◦ อินเทอร์เน็ต (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)
   ◦ การวิเคราะห์ข้อมูล
   ◦ เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ◦ การโฆษณาและการตลาด
   ◦ การประมวลผลข้อมูล
   ◦ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Network infrastructure)
   ◦ บริการเก็บข้อมูลและโกดังเก็บเอกสาร
   ◦ การรายงานภาษี

• เปิดเผยให้แก่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นที่เราวางแผนที่จะควบรวมด้วย หรือกรณีที่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นได้มาซึ่งหุ้นหรือธุรกิจของเรา เท่าที่ทำได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่ใช้บังคับ
• เปิดเผยให้แก่บริษัทหรือหน่วยงานอื่นที่ซื้อทรัพย์สินของเราภายใต้การขายที่ได้รับอนุญาตจากศาล หรือเมื่อเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านตามกฎหมายล้มละลายในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
• เปิดเผยให้แก่ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราที่ให้คำปรึกษาด้านการธนาคาร กฎหมาย การกำกับธุรกิจ ประกันภัย การบัญชี หรือบริการให้คำปรึกษาอื่น รวมถึงเพื่อการตรวจสอบจากภายนอกทางการเงิน ทางเทคนิค ทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และทางกฎหมายของการดำเนินธุรกิจของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา
• เปิดเผยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือบุคคลภายนอกอื่น เมื่อเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาย หรือความสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดการบริการ DOSI Services ใด ๆ หรือนโยบายที่ใช้บังคับอื่น

ผู้รับจ้างบุคคลภายนอกบางรายและบุคคลภายนอกอื่นที่เรา (หรือบริษัทย่อยของเรา) ได้เข้าทำสัญญาบริการสำหรับการยืนยันตัวตนและบริการอื่น ๆ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึง (แต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียง) รายการดังต่อไปนี้:

ก. การเปิดเผย


DOSI Services (DOSI Wallet, DOSI Citizen, DOSI Store, GAME DOSI)
ชื่อบริษัท ประเทศ รายละเอียด
LINE NEXT Corp. สาธารณรัฐเกาหลี การพัฒนาและการดำเนินงานระบบ
LINE PLUS สาธารณรัฐเกาหลี การสนับสนุนคำขอของลูกค้า
LY Corporation ประเทศญี่ปุ่น การดำเนินการพื้นฐานและการจัดเก็บข้อมูล
GLN International Inc.
สาธารณรัฐเกาหลี การจัดการค่าใช้จ่ายและการชำระหนี้ (Cost handling and settlement)
INFOBIP LTD
สหราชอาณาจักร การส่งข้อมูลการบริการและการตลาด
Concentrix ฟิลิปปินส์ บริการลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ
Incomms สาธารณรัฐเกาหลี บริการลูกค้าเป็นภาษาเกาหลี
0x&
สิงคโปร์
GameDOSI Community Management
Homescorporation Corp.
สาธารณรัฐเกาหลี
โลจิสติกส์ การจัดส่งสินค้าบริการ และรางวัลกิจกรรม


ข. การให้บริการ

เราอาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแล้วล่วงหน้า

DOSI Wallet
DOSI Citizen, DOSI Store GAME DOSI
ชื่อบริษัท (ประเทศ) รายละเอียด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือบริษัทในเครือ
ผู้ให้บริการเกม
LINE Pay (ญี่ปุ่น) บริการชำระเงิน (Fiat Payment service)
DOSI บริษัทในเครือ การจัดการสมาชิกของบริษัทในเครือ6. การใช้ข้อมูลร่วมกัน

ในขณะที่ท่านใช้ DOSI Services ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลและใช้ในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยเรา บริษัทย่อยของ LINE NEXT และ/หรือผู้รับจ้างบุคคลภายนอก ภายในและ/หรือภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจระดับสากลของเรา เราอาจโอน เก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทย่อย พันธมิตร และผู้ให้บริการของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ  เราได้ทำสัญญาผูกพันผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีหน้าที่ยอมรับมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวในที่ระดับอย่างต่ำที่สุดคือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด และจะบังคับใช้กลไกในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ  การที่ท่านติดต่อกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลในแนวทางนี้


7. สิทธิของผู้ใช้

โปรดทราบว่าสิทธิที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามด้านล่างนี้ไม่ได้ปราศจากข้อโต้แย้ง ละจะเป็นเช่นนั้นต่อไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด สิทธิของท่านอาจถูกจำกัดโดยข้อยกเว้นตามกฎหมาย

ไม่ว่าช่วงเวลาใด ท่านอาจเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน DOSI Services ได้ ท่านยังสามารถปิดการใช้งานบัญชีของท่านตามข้อกำหนดการบริการ DOSI Services ที่บังคับใช้กับท่าน

ท่านอาจดู เข้าถึง หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บจากการที่ท่านใช้ DOSI Services โดยติดต่อเราผ่านทางวิธีการที่ได้อธิบายไว้ข้างท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ท่านอาจส่งคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถูกต้อง โดยติดต่อเราผ่านทางวิธีการที่ได้อธิบายไว้ข้างท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ท่านยังอาจขอให้เราลบหรือหยุดการเก็บ ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เว้นแต่เราสามารถเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

เมื่อท่านขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ที่ท่านไม่สามารถยืนยัน/เข้าถึงผ่าน DOSI Services ได้ เราอาจ (ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการเปิดเผยนั้น

ท่านอาจยังมีสิทธิที่จะขอให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คัดค้านการประมวลผล และ/หรือขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

กรณีที่เราประมวลผลของมูลส่วนบุคคลของท่านอาศัยความยินยอมของท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ไม่ว่าเมื่อใด (ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ) อย่างไรก็ตาม การที่ท่านถอนความมยินยอมจะไม่กระทบความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำก่อนการถอนความยินยอมนั้น

ท่านยังสามารถที่จะร้องเรียนต่อองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

ท่านสามารถเลือกได้อย่างอิสระว่าท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการ DOSI Services ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าท่านจะได้มอบข้อมูลที่จำเป็นให้แก่เรา


8. ข้อมูลนิรนามและข้อมูลรวม

การทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymization) เป็นเทคนิคในการประมวลผลข้อมูลที่นำข้อมูลส่วนตัวออกหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่ข้อมูลนั้นจะไม่เชื่อมโยงกับตัวบุคคลใดได้ นอกเหนือจากส่วนนี้แล้ว ข้อกำหนดอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลนิรนามหรือข้อมูลรวม (กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราที่เรารวมเข้าด้วยกันเพื่อทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถระบุหรืออ้างถึงลูกค้ารายบุคคลได้อีก)

เราอาจใช้ข้อมูลนิรนามและข้อมูลรวมของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา จัดทำข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและการตลาด และตรวจจับการคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย เราอาจจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลนิรนามของตนเอง หรือให้บุคคลภายนอกทำการวิเคราะห์  ประเภทของข้อมูลที่เราอาจทำให้เป็นข้อมูลนิรนามนั้นรวมถึงข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ข้อมูลตัวชี้วัด สมรรถภาพการปฏิบัติงาน และดัชนีกำหนดการฉ้อฉล9. เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก

หากท่านอนุญาตให้แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกหนึ่งหรือมากกว่านั้นเข้าถึง DOSI Services ข้อมูลที่ท่านได้มอบให้แก่เราอาจถูกแบ่งปันร่วมกับบุคคลภายนอกนั้นด้วย การเชื่อมต่อที่ได้รับอนุญาตโดยท่านระหว่างบัญชี DOSI Services ใด ๆ ของท่านและบัญชีที่ไม่ใช่สำหรับ DOSI Services เครื่องมือชำระเงิน หรือแพลตฟอร์มนั้นถือเป็น "การเชื่อมต่อบัญชี"  เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ธุรกรรมการใช้บริการของท่าน เว้นแต่ท่านจะอนุญาต  โปรดทราบว่าบุคคลภายนอกที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินงานของบุคคลภายนอกหรือการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บ  ข้อมูลที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ถูกกำกับโดยแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกและเราไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำที่ปราศจากอำนาจของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอกบนพื้นฐานของการเชื่อมต่อบัญชีจะถูกใช้และเปิดเผยตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก  เราแนะนำให้ท่านศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น


10. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เราคงไว้ซึ่ง (และกำหนดอย่างต่อเนื่องให้บุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทำการคงไว้) มาตรการที่เหมาะสมเชิงกายภาพ มาตรการที่เหมาะสมเชิงเทคนิค มาตรการที่เหมาะสมเชิงองค์กร และมาตรการที่เหมาะสมด้านการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูล การเข้าถึงเพื่อใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทางกายภาพ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ / หรือ ในรูปแบบอื่น มาตรการของเราจะครอบคลุมทุกองค์ประกอบในระบบสารสนเทศ ซึ่งคำนึงถึงการปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความมีอยู่ และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้กับเรา ตามระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ การจัดการกับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม การกำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน การมีมาตรการที่เหมาะสมการตรวจสอบการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล เรายังจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย

เราอาจเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลธุรกรรมของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงข้อมูลการชำระเงินบางอย่าง เช่น บัญชีธนาคารที่เข้ารหัสไว้ และ/หรือ เลขระบุธนาคาร (Routing numbers) ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ที่สำนักงานของเราหรือผู้ให้บริการของเราตั้งอยู่  เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการคงไว้ซึ่งมาตรการเชิงกายภาพ มาตรการเชิงอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการเชิงกระบวนการ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ  ตัวอย่างเช่น เราใช้มาตรการทางคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟร์วอลล์ (Firewalls) และการเข้ารหัสข้อมูล (Data encryption) เราบังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงตึกและไฟล์ และเราอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะลูกจ้างที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าความสูญหาย การใช้โดยมิชอบ การได้มาโดยมิชอบ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นแก่ข้อมูลของท่าน  โปรดทราบว่าท่านมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง  ขณะที่ท่านลงทะเบียนใช้บริการของเรา สำคัญมากที่ท่านจะตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวและความซับซ้อนอย่างเพียงพอ ไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้ให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ และแจ้งเราทันทีที่ท่านทราบว่ามีการเข้าถึงหรือใช้บัญชีของท่านโดยไม่ชอบ

นอกจากนี้ เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยหรือการรักษาความลับของข้อมูลที่ท่านส่งให้กับเรา หรือที่ท่านได้รับจากเราโดยการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อแบบไร้สาย รวมถึงอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความ เนื่องจากเราไม่มีวิธีในการคุ้มครองข้อมูลนั้นเมื่อข้อมูลนั้นถูกส่งจากท่านและก่อนที่จะมาถึงเรา  หากท่านมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อมูลของท่านไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดติดต่อเราทางข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

11. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่บัญชีของท่านยังคงอยู่  เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อทำให้วัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บข้อมูลนั้นมา รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย หน้าที่ทางบัญชี หรือหน้าที่ในการรายงาน หรือเพื่อระงับข้อพิพาท  แม้ว่าข้อกำหนดในการเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาตามปกติที่เราเก็บข้อมูลของท่านลักษณะต่าง ๆ ตามด้านล่าง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายการเงินหรือกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจถูกเก็บหลังจากที่มีการปิดบัญชีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดถูกเก็บจนกว่าท่านจะเลิกเป็นสมาชิก (Unsubscribe) หลังจากนั้นเราจะใส่รายละเอียดของท่านในรายชื่อการระงับเพื่อทำให้มั่นใจว่าเราจะไม่เสนอขายสินค้าและบริการให้ท่านโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • เนื้อหาที่ท่านเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เช่น คอมเมนต์ รูปถ่าย วีดิโอ โพสต์ และเนื้อหาอื่น ๆ อาจถูกเก็บหลังจากที่ท่านปิดบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบและการป้องกันอาชญากรรม (เช่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลฉ้อฉลสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้)
 • บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเราและท่าน รวมถึงบันทึกการทำธุรกรรมอาจถูกเก็บเป็นระยะเวลาขึ้นต่ำ 5 ปี
 • ข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านวิธีการทางเทคนิค เช่น คุกกี้ ระบบนับผู้เข้าชมเว็บเพจ และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ถูกเก็บเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี นับแต่ที่คุกกี้หมดอายุ


12. การถอนจาก DOSI Services
หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานบัญชี DOSI Services ของท่าน และหยุดใช้งาน DOSI Services ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับท่านจะถูกจัดการตามกฎหมายที่ใช้บังคับ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนโยบายอื่นของเราที่ใช้บังคับ แต่การปิดการใช้งานดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการถอนความยินยอมสำหรับการที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

หากท่านถอนความยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีใดหรือทุกกรณี เราอาจไม่สามารถให้บริการ DOSI Services แก่ท่านต่อไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอ


13. ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บุคคลใดที่มีอายุ 19 ปีหรือมากกว่าสามารถสร้างบัญชีส่วนตัวเพื่อใช้บริการ DOSI Services ได้ แต่จะไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกินกว่าความสามารถที่จะทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับจนกว่าบุคคลนั้นจะบรรลุนิติภาวะ (เช่น เมื่ออายุครบ 20 ปี ตามกฎหมายของประเทศไทย) เพื่อยกตัวอย่าง บุคคลที่อายุ 19 ปีจะไม่สามารถซื้อสินค้าและบริการ หรือดำเนินการชำระเงินกับเราบน DOSI Stores ได้

เราไม่รู้เห็นเป็นใจกับการร้องขอเก็บข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 19 ปี  หากผู้ใช้ที่ส่งข้อมูลส่วนตัวนั้นน่าจะอายุต่ำกว่า 19 ปี เราจะกำหนดให้ผู้ใช้นั้นปิดบัญชีของตนและไม่ให้ผู้ใช้นั้นใช้บริการ DOSI Services ต่อไป  เราจะยังดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังกล่าวทันทีที่ทำได้  หากท่านรู้ว่าบุคคลใดอายุต่ำกว่า 19 ปี ใช้บริการ DOSI Services ของเรา โปรดแจ้งเราเพื่อที่เราจะดำเนินการขัดขวางการเข้าถึงบริการ DOSI Services ของเรา


14. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจถูกแก้ไขเป็นครั้งคราว หากเราทำการแก้ไขในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล (ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของท่าน) โดยทางวิธีการแจ้งบนเว็บไซต์ของเราก่อนที่การแก้ไขนโยบายจะมีผลใช้บังคับ หรือตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ท่านสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดโดยการเข้าชม เข้าถึง หรือใช้บริการ DOSI Services การเข้าชม เข้าถึง หรือใช้บริการ DOSI Services หลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การที่ท่านใช้บริการ DOSI Services ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านรับทราบโดยดีว่าท่านได้รับทราบเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่แล้ว


15. คำขอและข้อเรียกร้อง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือคำถาม ข้อเรียกร้อง สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำขอเข้าถึง และ/หรือ คำขอแก้ไข หรือคำติชมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ท่านควรติดต่อเราผ่าน dl_dosi_privacy@linecorp.com

หากท่านเชื่อว่าเราได้ละเมิดสิทธิของท่าน ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ LINE NEXT (LINE NEXT Data Protection Officer) ที่ c/o dl_dosi_privacy@linecorp.com


16. ฉบับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2023