ไลน์ ทูเดย์ (LINE TODAY) เป็นบริการด้านเนื้อหาผ่านโมบายล์บนแอพพลิเคชัน LINE และบน

http://today.line.me เนื้อหาที่ถูกเผยแพร่บนไลน์ทูเดย์ เกิดจากการสร้างสรรค์ของพันธมิตรด้านสื่อและเนื้อหา (media partner) และผ่านคัดเลือกอย่างระมัดระวังโดยกองบรรณาธิการของไลน์ทูเดย์ เพื่อให้เนื้อหามีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

ไลน์ทูเดย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างชีวิตประจำวันผ่านการมอบข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และเนื้อหาที่มีประโยชน์กับผู้อ่าน