นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจกรรมทางการตลาด

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คัดสรรมาเพื่อผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ รวมถึงข้อเสนอพิเศษ โปรโมชัน แคมเปญ กิจกรรมทางการตลาด/การส่งเสริมการขายและการขาย สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ บริษัทต่างๆ ซึ่งดำเนินกิจการภายใต้ LY Corporation ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (LY Corporation Group) ไม่ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการในนามบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความแชท โทรศัพท์ อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์

 

Marketing Information Provision Policy

I consent LINE Pay (Thailand) Company Limited to collect, use, or disclose my personal data for the purposes of marketing activities, including but not limited to communicate, provide information, offer products and services, promotions, campaigns, marketing/promotional activities and sales, benefits, as well as to conduct surveys related to products and services of the Company and those of companies which operate directly or indirectly  under LY Corporation (LY Corporation Group), regardless of whether we handle it by ourselves or authorize other third parties to process it on our behalf, through various channels which includes, but not limited to, chat, phone calls, emails or social media