LINE

ภาษาไทย

นโยบายค่าธรรมเนียม

ตามข้อ 9.2. (การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ MyShop) และ 9.3. (การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบให้บริการการชำระเงิน) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ MyShop สำหรับผู้ขาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขระบบให้บริการการชำระเงินนี้ LY Corporation ในฐานะผู้ให้บริการบริการ MyShop และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายบริการ MyShop และผู้ให้บริการระบบบริการการชำระเงินนี้จะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละประเภท

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจะคิดเฉพาะคำสั่งซื้อที่สำเร็จและสถานะการจัดส่งเป็นจัดส่งสำเร็จ (Mark as Shipped) โดยคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ (%) ของจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจะต้องชำระก่อนมีการหัก LINE POINTS (ถ้ามี) รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทค่าธรรมเนียม คำอธิบาย อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บเมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าผ่าน LINE SHOPPING และชำระเงินผ่านระบบให้บริการการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต/บัตรเดบิต, ไลน์ เพย์ (LINE Pay), การโอนเงินผ่านธนาคาร (Mobile Banking) และอื่นๆที่จะให้บริการในอนาคต 3%
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

(1) ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อจากช่องทางหรือสื่อต่างๆ โดย LINE SHOPPING โดยผู้ซื้อกดเพิ่มสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งของผู้ขายลงในตะกร้าจากลิงก์หรือสื่อดังกล่าวภายใน 7 วัน


ช่องทางหรือสื่อต่างๆ ของ LINE SHOPPING รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเข้าถึงร้านค้าของผู้ขายและสินค้าของผู้ขายบน LINE SHOPPING ผ่านช่องทางต่างๆ ของแอปพลิเคชันไลน์ การเข้าสู่แพลตฟอร์ม LINE SHOPPING ในหน้าต่างๆ (เช่น หน้า LINE SHOPPING Home, แถบเมนู ‘การค้นหา’, หน้า Event, LIVE Hall, Gift Zone, หรือ Wow Items) ตลอดจนสื่อต่างๆ บนแอปพลิเคชันไลน์ หรือสื่อต่าง ๆ ที่ LINE SHOPPING เป็นผู้บริหารจัดการ


(2) ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บเมื่อ LINE SHOPPING มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดที่มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อ เช่น LINE POINTS หรือคูปองส่วนลดต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนโดย LINE SHOPPING


(3) ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บสำหรับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายใช้ฟีเจอร์ไลฟ์ (LIVE) ผ่านแอปพลิเคชัน LINE SHOPPING LIVE (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป)


(4) อย่างไรก็ดี LY Corporation จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับคำสั่งซื้อที่เกิดจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดยตัวผู้ขายเอง (ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ (1), (2 ) และ (3)) ได้แก่ คำสั่งซื้อที่เกิดจากการออกออเดอร์ผ่านห้องแชทในแอปพลิเคชันไลน์ หรือผู้ขายเป็นผู้ทำโฆษณาร้านค้าด้วยตนเอง หรือส่งลิงก์ร้านค้าและสินค้าของผู้ขาย shop.line.me/@shopbasicid ให้กับผู้ซื้อ เว้นแต่คำสั่งซื้อนั้นเกิดขึ้นภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้ซื้อเพิ่มสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งของร้านค้าผู้ขายลงในตะกร้าโดยผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ ของ LINE SHOPPING (ไม่ว่าจะเพิ่มก่อนหรือหลังจากการโปรโมทของผู้ขายด้วยตัวเอง และไม่ว่าผู้ซื้อจะได้ลบสินค้าดังกล่าวออกจากตะกร้าหรือไม่ก็ตาม)


ทั้งนี้ หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีการแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าอีกครั้งตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ค่าขนส่งที่ผู้ซื้อได้เลือกวิธีการขนส่งผ่าน LINE MAN Messenger ใน LINE SHOPPING หรือจำนวนเงินในคูปองส่วนลดต่างๆ ที่ผู้ขายเป็นผู้สนับสนุน จะไม่ถูกนำมาคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้

ผู้ขายสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

3%


หมายเหตุ:
อัตราข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ต่อผู้ขาย
วิธีการคำนวณ

ตารางการคำนวณค่าธรรมเนียม มูลค่า (บาท)
มูลค่าสินค้า 500.00
มูลค่าส่วนลดจากคูปองของร้านค้า

50.00

ราคาขาย (500-50)

450.00

มูลค่าจัดส่ง

40.00

มูลค่า LINE POINTS ที่ผู้ซื้อชำระ (ถ้ามี)

-200.00

มูลค่าที่ผู้ซื้อต้องชำระ (450+40-200)

290.00

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการชำระเงิน 3% ((290+200) x 3%)

-14.70

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 3% ((290+200) x 3%)

-14.70

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)

-2.06

ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 14.70 + 14.70 + 2.06

-31.46

มูลค่าที่ร้านค้าได้รับ (290+200-31.46)

458.54

สำหรับร้านค้าที่ ต้อง นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

มูลค่า (บาท)

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการชำระเงิน 3% (ไม่รวม vat 7%)

14.70

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 3% (ไม่รวม vat 7%)

14.70

มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

0.88


หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะมีตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ เราจะมีการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ขึ้นหากยอดเกินกว่าหรือเท่ากับ 0.0050 และปัดเศษลงหากยอดน้อยกว่า 0.0050


ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2566

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (เฉพาะการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการเท่านั้น โดยการเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมการชำระเงินจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้/ปรับปรุง)

ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566